راهکارهای مناسب برای بازیافت گازهای فلر در ایران

با توجه به تجدیدناپذیری انرژِ‌های فسیلی و اهمیت ارزش آنها، همچنین میزان افزایش سطح گازهای گلخانه‌ای و در‌اکسید کربن (در حدود بیش از 250 نوع ماده سمی از این طریق در اتمسفر رها میشود) لازم است که در مورد مبحث صرفه جویی، جلوگیری از هرزرفت و مصرف بهینه انرژی دقت نظر بیشتری اعمال شود. اصلی‌ترین راه اتلاف انرژی در پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت و گاز، سیستم فلرینگ است که عمدتا بیشترین میزان آلاینده‌های زیست محیطی نیز از همین سیستم متصاعد می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده، سالانه بیش از 100 بیلیون مترمکعب گاز در جهان از طریق سیستم فلر وارد اتمسفر میشود که حدود 5 درصد ذخیره گاز جهانی است. به ازای هر بیلیون مترمکعب گاز، سرمایه‌ای معادل 110 میلیون دلار از بین می‌رود که میزان قابل توجهی است.

جهت مطالعه مقاله فایل زیر را دریافت کنید:

دریافت فایل