سمینار راهبردی به سوی توسعه پایدار در صنعت نفت

سمینار راهبردی به سوی توسعه پایدار در صنعت نفت
"از عمر زمین 5 میلیارد سال باقی است . بشریت اکنون دوران طفولیت را پشت سر می گذارد و زندگی باشکوهی را در پیش روی دارد، با تخریب محیط زیست، نسل خویش را منقرض نگردانیم. "
نظر به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تلاش های بی وقفه ی سازمان محیط زیست در راستای ایجاد تعامل بین المللی، به منظور اشاعه ی حفاظت از محیط زیست در صنایع کشور و همچنین راهبرد وزارت نفت در کاربردی کردن این سیاست ها شرکت طراحی مهندسی فرانگر صنعت با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم به برگزاری "سمینار راهبردی به سوی توسعه پایدار در صنعت نفت" در نهم مردادماه 1396 در سالن همایش شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمود.
این سمینار با حضور مدیران ارشد وزارت نفت، سازمان محیط زیست و نمایندگان 5 شرکت آلمانی فعال در حوزه ی استانداردهای زیست محیطی با محوریت موضوعات زیر برگزار گردید.
- راهکارهای کاهش گازهای گلخانه ای
- مدیرت پساب های صنعتی
- مدیریت پسماندهای جامد و خطرناک
- مهار و بازیافت گازهای مشعل
جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود فرمایید.
دریافت فایل
لینک های مرتبط با سمینار:
http://www.farsnews.com/13960509001115

http://www.nipna.ir/fa/album/706
http://www.zdr.ir/social/environment-social

Approach to Sustainability in Petroleum Industry (ASP)

July 31, 2017

According to the national policies of Islamic Republic of Iran, for protecting environment through its economic development plans, FIDEC (Faranegar Industrial Design & Engineering Company) with support of NPC (National Petrochemical Company) held a seminar on 31st July, 2017 in Tehran, Iran.

Topics of discussion will include greenhouse gas emission reduction, new technologies of Industrial waste water management, solid and hazardous waste treatment technologies and flare-gas recovery and the reduction of gas flaring.

With the participation of managing directors and HSE managers of the petroleum industry, specifically petrochemicals, to share their experiences in this national and international conference, with the hope to head towards new aspects of sustainability in the industry.

Topics: 

1. Flare-gas recovery

2. Greenhouse gas emission reduction through zero landfill 

3. Waste water management

4. Solid and hazardous waste treatment

5. Greenhouse gas emission reduction through energy saving

For additional information, please download the file.