دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF)1395)

 

دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی (IPF) در تاریخ 22 و 23 آذرماه سال 1395 در مرکز همایش های بین مللی صدا و سیما تهران برگزار می شود.از جمله اهداف این همایش به كارگيری وتوسعه فناوري هاي جديد در صنايع پتروشيمي،ارتقاء جايگاه صنعت پتروشيمي در صادرات، كالاهاي غيرنفتي، توسعه و گسترش واحد های تحقيق و پژوهش در بخش پتروشيمي و همچنین بررسی راهکارهای مناسب در راستاي مشاركت با ساير كشورها در توسعه و ايجاد واحدهای توليدی اشاره شده است. همچنین خبر داده شده است که همزمان با برگزاری این همایش، نمایشگاه جانبی با حضور شرکت های فعال داخلی و خارجی به منظور ارایه آخرین توانمندی های علمی، فنی و تحقیقاتی در  صنعت پتروشیمی و همچنین زمینه های مناسب سرمایه گذاری دراین صنعت برگزار خواهد شد.این همایش که به عنوان گردهمایی صاحبان دانش فنی فرآیندهای پتروشیمی در جهان معرفی شده است،  از سوی شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار می شود.